Sao giữa đại dịch covid-19-Gia đình 1 siêu mẫu đã trở về TP.HCM sau 4 tháng bị kẹt trên đảo, ái nữ "chốt hạ" 1 câu muốn té xỉu!