Sangju Sangmu-CHÍNH THỨC: Công Phượng chấm dứt hợp đồng với Incheon United để sang Pháp thử việc