sản xuất ma túy-Hé lộ vai trò của 'nhân vật đặc biệt' trong đường dây sản xuất ma túy 'khủng' do người Trung Quốc cầm đầu ở Kon Tum