Săn tình-Thiếu gia và cái kết đắng ngăn ngắt sau những ngày tháng đốt đời trong thú vui 'săn tình một đêm'