sân Thiên Trường-Thua trắng Nam Định, HLV HAGL đổ tại... thời tiết và mặt sân