Sản phụ-Chườm nóng để nhanh lấy lại dáng sau sinh, sản phụ bị băng huyết