sạn phim tây du ký-Chiếu lại hàng trăm lần, Tây Du Ký vẫn bị bé gái lớp 5 phát hiện 'sạn' lớn không ngờ