sân mỹ đình nợ thuế-Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hơn 800 tỷ, chịu lãi 10 tỷ/tháng