sàn HOSE-Loay hoay với HoSE, Ủy ban Chứng khoán nói gì?