sàn diễn-BTC xin lỗi, xác nhận sàn diễn trơn trượt do vệ sinh khiến Minh Hằng chập choạng, loạt người mẫu té ngã