sán dây-Kinh hãi về loài giun 'bò lổm ngổm' quanh hậu môn người và chúng ta dễ bị lây trực tiếp qua quần áo, ga trải giường