Samsung Galaxy S21 Ultra-Galaxy S21 Ultra giảm 7 triệu đồng sau một tháng ra mắt