Samsung Galaxy S11-Lộ thiết kế mặt sau của Huawei P40 Pro: Cụm 5 camera, trông giống hệt Samsung Galaxy S11