Samsung Galaxy Note 9-Galaxy Note 9 vừa ra mắt đã giảm giá sốc 1,5 triệu đồng