Samsung Galaxy F02s-Samsung ra mắt Galaxy F12 và F02s: Pin 6000mAh, màn hình 90Hz, giá từ 3.5 triệu đồng