Samsung Galaxy-14 triệu đồng đã có thể mua được Galaxy Note10 ở Việt Nam