Samsung-Galaxy S20 cũ giá hơn 10 triệu đồng tại Việt Nam