Samsung-Samsung không độc quyền màn hình OLED trên iPhone 11