sấm chớp-Thanh niên vô tình ghi lại khoảnh khắc khiếp sợ trong đời khi đang chụp ảnh