Sam-Trường Giang bộc bạch với bạn gái Đạt G: 'Anh ít để ý con gái lắm'