Sai số SPF-Kem chống nắng Klairs chính thức bị thu hồi vì chỉ số SPF thấp hơn nhiều so với thực tế kiểm tra