sai phạm MobiFone mua AVG-Đưa và nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ, Trương Minh Tuấn nhằm bòn rút ngân sách

  • Đưa và nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ, Trương Minh Tuấn nhằm bòn rút ngân sách

    Đưa và nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ, Trương Minh Tuấn nhằm bòn rút ngân sách

    Tại thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, giá thị thương hiệu được đẩy lên mức rất cao nhằm bòn rút ngân sách. Một trong những nguyên nhân khiến cho Mobifone chi ra số tiền khủng để mua cổ phần AVG là do hành vi đưa hối lộ của Phạm Nhật Vũ và nhận hối lộ của Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son.

  • Ông Cao Duy Hải bị thôi chức tổng giám đốc Mobifone, vì sao?

    Ông Cao Duy Hải bị thôi chức tổng giám đốc Mobifone, vì sao?

    Bộ TT-TT cho thôi chức tổng giám đốc của ông Cao Duy Hải là căn cứ theo kết luận của UBKTTƯ về việc ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Mobifone trình Bộ TT-TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.