sai phạm MobiFone mua AVG-Trước thềm cổ phần hóa, MobiFone đối diện thách thức nào?