sài gòn ngập-Sài Gòn mưa 15 phút, hàng loạt tuyến phố biến thành sông, xe cộ chết máy 'như ngả rạ'