sài gòn ngập-Thảo Điền - khu nhà giàu ngập nước, kẹt xe triền miên