Sài Gòn chống chọi nắng nóng-Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt