Sài Gòn-HLV Sài Gòn FC: Đội chưa đá đã bị làm việc thanh lý hợp đồng, hết trả lương từ hôm nay