Sài Gòn-Clip: Thanh niên cầm dao khống chế 2 mẹ con và nữ nhân viên ở Sài Gòn, đòi công an đưa điện thoại gọi cho mẹ