Sadeco-Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

  • Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Theo Thanh tra Tp.HCM, đề án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, IPC đã phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá là “trái quy định pháp luật”, gây thiệt hại cho ít nhất 153 tỷ đồng. Việc Thường trực Thành uỷ TP.HCM chấp thuận chủ trương này thực tế là truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư thường trực Thành uỷ (tức ông Tất Thành Cang - PV)

  • Sadeco trả lại Nguyễn Kim toàn bộ tiền mua 9 triệu cổ phiếu

    Sadeco trả lại Nguyễn Kim toàn bộ tiền mua 9 triệu cổ phiếu

    Sadeco hoàn trả số tiền Nguyễn Kim thanh toán để mua cổ phiếu sau khi ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược vào ngày 17/1.