sa thải-HLV bị sa thải vì để học trò ghi 27 bàn vào lưới đối phương