rú ga-Từ năm 2020, bấm còi, rú ga liên tục trong khu dân cư bị phạt bao nhiêu tiền?

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience