rose blackpink-Kiếm bộn tiền, bị đe dọa, tấn công vì giống người nổi tiếng