Rose-Thành viên nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK dương tính với COVID-19