Ronaldo-Ronaldo và đồng đội thua sấp mặt, Juventus bị Milan đánh bật khỏi Top 4