Ronaldo-HLV Bồ Đào Nha dằn mặt Ronaldo vì hành vi xấu xí