Rolls-Royce-Đại gia Hà Nội bán Rolls-Royce Phantom 10 năm tuổi mạ vàng giá 15,5 tỷ