rơi từ tầng hai xuống đất-Học sinh lớp 3 nguy kịch vì ngã từ tầng hai xuống đất: Hiệu trưởng nói gì?