rơi trực thăng-Đu trực thăng biểu diễn, hai lính Colombia thiệt mạng