rơi trực thăng-Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, 7 người mất tích