rơi máy bay-Rơi máy bay ở Canada, 4 người lớn và 3 trẻ con thiệt mạng