rơi máy bay-Máy bay quân sự Mỹ liên tiếp bị rơi ở cùng khu vực