rơi máy bay-Hai phút phi công Nga cứu máy bay khỏi thảm họa