rơi khối bê tông-Video người phụ nữ đang đi bộ thì bị khối bê tông rơi trúng đầu tử vong