rơi cuộn thép-2 cuộn thép trên xe container rơi tự do xuống đường gây tai nạn liên hoàn, kẹt xe nhiều giờ