Rich Kid-Ái nữ đại gia Minh Nhựa 'bóc giá' outfit gần 200 triệu, nhưng sau cùng lại tâm sự thích mặc đồ bình dân