resort bò sữa organic-Vinamilk liên doanh với doanh nghiệp Lào và Nhật Bản khởi công xây dựng tổ hợp 'resort' bò sữa organic quy mô 5.000ha tại Lào

  • Vinamilk liên doanh với doanh nghiệp Lào và Nhật Bản khởi công xây dựng tổ hợp 'resort' bò sữa organic quy mô 5.000ha tại Lào

    Vinamilk liên doanh với doanh nghiệp Lào và Nhật Bản khởi công xây dựng tổ hợp 'resort' bò sữa organic quy mô 5.000ha tại Lào

    Ngày 24/05/2019, tại Tỉnh Xiêng-Khoảng, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. (Lao-Jagro) và khởi công xây dựng Giai đoạn 1 của Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic với quy mô 5.000ha tại Lào. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp 03 nước Lào, Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu sữa tươi Organic chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường Việt Nam và khu vực