Redline Beer Club-Khởi tố 11 thanh niên gây rối trước Redline Beer Club ở TP HCM