Rap Việt mùa 2-Phần thi Mai Ngô casting Rap Việt cuối cùng cũng lên sóng: Rap thế nào mà bị gắn mác 'thảm hoạ'?