Rào Trăng 3-Tranh thủ từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích tại Rào Trăng 3