răng khôn-Vì sao mọc ngu lung tung mà lại gọi là răng khôn?