Rắn trong bồn cầu-Vì sao người ta cứ hay bắt gặp rắn chui trong bồn cầu?