rằm tháng Giêng-Chàng trai khoe đĩa gà chặt 'đẹp như mơ' nhưng dân mạng chỉ chú ý một chi tiết duy nhất