Rakitic-Rakitic tiếp tục từ chối gia hạn, MU, Inter mừng thầm