rác thải-Triệu phú Trung Quốc bị chửi bới, đánh đập vì nhặt rác trên đường

  • Triệu phú Trung Quốc bị chửi bới, đánh đập vì nhặt rác trên đường

    Triệu phú Trung Quốc bị chửi bới, đánh đập vì nhặt rác trên đường

    Zhong Congrong là ông chủ của ba doanh nghiệp, nhưng ông vẫn thường xuyên nhặt rác trên đường và nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường.

  • Cả thế giới chống lại rác thải nhựa

    Cả thế giới chống lại rác thải nhựa

    Từ nguyên thủ các nước đến lãnh đạo các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tập đoàn đa quốc gia… tất cả đã cùng lên tiếng cam kết về việc chống rác thải nhựa. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động cụ thể để giảm thiểu và cấm sử dụng một số sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.