quýt mốc-Rùng mình với loại quýt bên ngoài vỏ vẫn tươi nhưng bên trong đã mốc xanh

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience