Quỳnh Nga-Những vai tiểu tam ấn tượng trên VTV: Phương Oanh có 2 lần đảm nhận