quỳnh kool-Vai diễn đầu tiên 'vận' vào sự nghiệp, nam thần VFC lập kỷ lục 'lái máy bay bà già' trên màn ảnh Việt