Quyền Linh-Bạn Muốn Hẹn Hò: Nữ chính được khen giống Lưu Diệc Phi thách đố chàng trai loạt... câu hỏi vật lý mới chịu làm quen