Quyền Linh-So ảnh Lọ Lem khi đi dự sự kiện và trên mạng: Phiên bản nào cũng đẹp tuyệt vời